Ondernemersvormen

De overeenkomst van opdracht

By 11 september 2019 No Comments

De overeenkomst van opdracht

De overeenkomst van opdracht is hot topic. In januari 2019 deed de rechter uitspraak in de Deliveroo-zaak. In de uitspraak werden de overeenkomsten van opdracht tussen Deliveroo en haar bezorgers gekwalificeerd als arbeidsovereenkomsten. Die uitspraak kost Deliveroo waarschijnlijk miljoenen. Onder meer omdat dan minimumloon (of cao-loon) uitbetaald moeten worden en vakantietoeslag moet worden betaald. Het is dus ontzettend belangrijk om een overeenkomst van opdracht goed op te stellen. Maar hoe doe je dat eigenlijk?

Wat is de overeenkomst van opdracht?

De overeenkomst van opdracht staat genoemd in art. 7:400 BW (Burgerlijk Wetboek) en regelt de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Voor alle soorten ondernemers is deze overeenkomst relevant: of het nu gaat om het inschakelen van specialistische technische kennis bij de ontwikkeling van software, of je zelf geconfronteerd wordt met een klant die een opdracht heeft: de overeenkomst van opdracht kom je overal tegen.

Word geen Deliveroo!

Het is belangrijk om de overeenkomst van opdracht goed te regelen omdat dit duidelijkheid schept over de arbeidsrelatie. Onduidelijkheid kan er namelijk toe leiden dat de rechter de overeenkomst alsnog kwalificeert als een arbeidsovereenkomst. Hierdoor zijn alle regels van het arbeidsrecht van toepassing wat kan leiden tot een recht op hoger loon of vakantiegeld.

De overeenkomst van opdracht is ook fiscaal voordeliger dan een arbeidsovereenkomst. De opdrachtgever hoeft geen loonheffingen in te houden en te betalen. Hierdoor kan het loon voor de opdrachtnemer hoger uitkomen. Een win-winsituatie!

Hoe werkt de overeenkomst van opdracht?

Deze overeenkomst is populair onder ondernemers vanwege zijn flexibiliteit. De overeenkomst schept maar een paar wettelijke rechten en verplichtingen, de rest mogen de opdrachtgever en opdrachtnemer zelf invullen.

  • De overeenkomst van opdracht verplicht de opdrachtnemer zijn opdracht goed uit te voeren.
  • De opdrachtnemer moet de aanwijzingen van de opdrachtgever opvolgen en hem op de hoogte houden van zijn werkzaamheden.
  • De opdrachtgever is de opdrachtnemer loon en onkostenvergoeding verschuldigd.
  • De opdrachtgever kan de overeenkomst van opdracht opzeggen of ontbinden.
  • De opdrachtnemer kan de overeenkomst niet zomaar opzeggen, maar dat valt te ondervangen door een einddatum af te spreken. Op die datum eindigt de overeenkomst dan vanzelf. Een andere oplossing is om de overeenkomst van opdracht te ontbinden.

Een overeenkomst van opdracht opstellen

In de flexibiliteit van de overeenkomst schuilt ook een gevaar. De overeenkomst van opdracht is van regelend recht. Dit betekent dat er van de wettelijke bepalingen afgeweken mag worden. Omdat de overeenkomst van opdracht zo vaak voorkomt is het niet ongebruikelijk om te worden geconfronteerd met ellenlange contracten die de rechtspositie van de opdrachtnemer stevig beperken.

Het is niet nodig om hiervoor langs een advocaat of een notaris te gaan, de overeenkomst van opdracht kunt u gewoon zelf opstellen.

Dit kan voor €19, – ex. BTW via de contractenfabriek.