Overeenkomst van opdracht (algemeen)

In 5 minuten je document of contract opstellen
Omschrijving

Vastleggen van een overeenkomst tot opdracht tussen twee partijen. Dit is een algemeen document. Vul het goed in met de gegevens van jouw specifieke situatie. Pas op dat je niet bepalingen weglaat waarin de zelfstandigheid van de opdrachtnemer wordt benadrukt. Deze overeenkomst van oprdracht kun je gebruiken om de voorwaarden vast te leggen waaronder de opdracht uitgevoerd wordt. Als je op zoek bent een sjabloon voor overeenkomst van opdracht, dan zit je hier goed. Voor ZZP’ers en freelancers is een onmisbare overeenkomst. Beide partijen komen overeen dat de ene partij een opdracht uitvoert voor de andere. Het gaat hierbij in het algemeen om het verrichten van diensten. Je kunt denken aan consultancy, juridische bijstand, schrijven van teksten, noem maar op. Een mondelinge afspraak is geldig, echter, de mogelijkheid bestaat altijd dat een partij zijn afspraken niet nakomt of zegt dat er iets anders is afgesproken. Je moet er dus voor zorgen dat je afspraken zwart op wit staan om discussies achteraf te voorkomen.

Deel dit!

Een voorbeeld zien?
Van: €29,- voor: €19,-ex. BTW
1 maand unlimited documenten aanmaken?
€ 29,-ex btw
1 jaar unlimited documenten aanmaken?
€ 199,-ex btw

*Wij bevelen aan om de browser Chrome te gebruiken om uw document aan te maken.

Can not load form with reference: overeenkomstvanopdracht