Overeenkomst van opdracht (zakelijke dienstverlening)

Omschrijving

Een overeenkomst van opdracht is het vastleggen van de voorwaarden van een opdracht tussen twee partijen. Het betreft hier een algemeen document. Daarbij is het uiteraard belangrijk dat je het document goed invult met de gegevens die op jou van toepassing zijn. Zo moet je er bijvoorbeeld voor zorgen dat je geen bepalingen weglaat waarin de zelfstandigheid van de opdrachtnemer benadrukt worden. In de zakelijk dienstverlening is het aan te raden om afspraken ten aanzien van het te verrichten werk goed vast te leggen. Je moet hierbij denken zaken zoals aansprakelijkheden, prijs en de specifieke opdracht.

Deel dit!

Een voorbeeld zien?
Van: €39,- voor: €19,-ex. BTW
1 maand unlimited documenten aanmaken?
€ 29,-ex btw
1 jaar unlimited documenten aanmaken?
€ 199,-ex btw

*Wij bevelen aan om de browser Chrome te gebruiken om uw document aan te maken.

Can not load form with reference: overeenkomstvanopdrachtzakelijkedienstverlening