Onbeperkt gebruik voor een maand

Alle juridische contracten en documenten tot je beschikking

Dit pakket bevat alle contracten die wij aanbieden. Je bent daarmee van top tot teen juridisch ingedekt door De Contractenfabriek. Het abonnement gaat in wanneer betaling bij ons binnen is en loopt exact een maand later af. Zo blijf je een maand lang juridisch volledig up-to-date!

Deel dit!

Een overzicht van de documenten en contracten binnen ons maandabonnement zie je hieronder:

€29,-

1 maand unlimited gebruik

Documentenoverzicht: klik hier!

 • Aandeelhoudersbesluit (LP)
 • Aandeelhoudersbesluit buiten vergadering
 • Aandeelhoudersbesluit vaststelling jaarrekening
 • Aandeelhoudersovereenkomst
 • Aanneemovereenkomst
 • Activa / Passiva transactie overeenkomst
 • Agenda buitengewone algemene vergadering
 • Agreement of purchase and sale of shares
 • Akte tot Koop en Levering van Certificaten van Aandelen
 • Akte van oprichting BV
 • Akte van oprichting Stichting
 • Akte van overdracht auteursrecht
 • Algemene Leveringsvoorwaarden Beroepsaansprakelijkheid
 • Algemene voorwaarden (artiesten)
 • Algemene voorwaarden (bouw & aanneming)
 • Algemene voorwaarden (creatief/design)
 • Algemene voorwaarden (ICT dienstverlener)
 • Algemene Voorwaarden (levering goederen)
 • Algemene voorwaarden dienstverlening ZZP
 • Algemene voorwaarden Health Care Labs
 • Algemene voorwaarden thuiswinkel – neutrale versie
 • Algemene voorwaarden ZZP
 • Arbeidsovereenkomst (min-max contract) voor (on)bepaalde tijd
 • Arbeidsovereenkomst (nul-uren contract) voor (on)bepaalde tijd
 • Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd
 • Arbeidsovereenkomst bestuurder stichting
 • Arbeidsovereenkomst DGA BV
 • Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd
 • Arbeidsovereenkomst oproepkracht
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (IBEO)
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (IBEO)
 • Bekrachtigingsverklaring
 • Bemiddelingsovereenkomst
 • Besluit Dividenduitkering
 • Bestuursbesluit
 • Betalingsherinnering
 • Bewerkersovereenkomst
 • Bezwaarschrift box 3 heffing 1
 • Bezwaarschrift horeca
 • Brief onverschuldigde betaling derdengelden
 • Cessieovereenkomst
 • Commanditair vennootschapscontract
 • Commissieovereenkomst
 • Converteerbare leningsovereenkomst
 • Dienstverleningsovereenkomst (stralingsdeskundige)
 • Disclaimers
 • Distributieovereenkomst
 • Eenzijdige verklaring voor optredens artiest
 • Employment agreement (fixed term) ENG
 • Employment agreement (indefinite period) ENG
 • Employment Agreement English version
 • End user license agreement
 • Formulier ontbinding koop webshop
 • Gebruikersovereenkomst laptop
 • Gebruikersovereenkomst mobiele telefoon
 • Gegevens voor aandelenoverdracht
 • Geheimhoudingsovereenkomst
 • Getuigschrift
 • Handelsagentuurovereenkomst
 • Huurovereenkomst Inventaris
 • Huurovereenkomst kantoorruimte
 • Huurovereenkomst winkelruimte
 • Huurovereenkomst wonen/appartementsrecht
 • Incorporation Dutch BV
 • Indeplaatsstelling
 • Ingebrekestelling openstaande facturen
 • Intentieovereenkomst bedrijfsovername
 • Ketenregeling Adviseur
 • Koopovereenkomst aandelen
 • Koopovereenkomst domeinnaam
 • Koopovereenkomst inventaris
 • Koopovereenkomst voertuigen
 • Leaseovereenkomst
 • Levenstestament
 • Licentieovereenkomst Health Care labs
 • Licentieovereenkomst software
 • Liquidatiebesluit
 • Loan agreement
 • Maatschapsovereenkomst
 • Makelaars vragenlijst
 • Management agreement ENG
 • Managementovereenkomst
 • Mantelovereenkomst operationele lease voertuigen
 • Modelbrief ontslag op staande voet
 • Modelbrief opzegging door Werkgever
 • Modelbrief opzegging door Werknemer
 • Modelbrief proeftijd ontslag
 • Modelbrief verbetertraject
 • Modelovereenkomst van opdracht (aanneming)
 • Modelovereenkomst van opdracht (algemeen – tussenkomst)
 • Modelovereenkomst van opdracht (beroepsgoederenvervoer)
 • Modelovereenkomst van opdracht (DJ music en entertainment)
 • Modelovereenkomst van opdracht (duurwaarneming huisarts)
 • Modelovereenkomst van opdracht (gastdocent masterprogramma)
 • Modelovereenkomst van opdracht (geen verplichting tot persoonlijke arbeid belastingdienst)
 • Modelovereenkomst van opdracht (geen werkgeversgezag belastingdienst)
 • Modelovereenkomst van opdracht (ICT professionals)
 • Modelovereenkomst van opdracht (incidentele waarneming huisarts)
 • Modelovereenkomst van opdracht (inhuur externe deskundigheid)
 • Modelovereenkomst van opdracht (kunst- en cultuureducatie)
 • Modelovereenkomst van opdracht (onderwijs muziekschool)
 • Modelovereenkomst van opdracht (optreden artiestengezelschap)
 • Modelovereenkomst van opdracht (praktijkmedewerking mondhygiënist)
 • Modelovereenkomst van opdracht (praktijkmedewerking paramedici)
 • Modelovereenkomst van opdracht (praktijkmedewerking tandartsen)
 • Modelovereenkomst van opdracht (praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg)
 • Modelovereenkomst van opdracht (praktijkwaarneming mondhygiënist)
 • Modelovereenkomst van opdracht (praktijkwaarneming paramedici)
 • Modelovereenkomst van opdracht (praktijkwaarneming tandartsen)
 • Modelovereenkomst van opdracht (software & games ontwikkelaar)
 • Modelovereenkomst van opdracht (tandheelkundige dienstverlening)
 • Modelovereenkomst van opdracht (tennisleraar)
 • Modelovereenkomst van opdracht (tijdelijke waarneming huisarts)
 • Modelovereenkomst van opdracht (tijdelijke waarneming verloskundigen)
 • Modelovereenkomst van opdracht (vervoersovereenkomst eigen rijder)
 • Modelovereenkomst van opdracht (zorgdienstverlening in natura)
 • Modelovereenkomst van opdracht optreden (individuele artiest)
 • NDA
 • Notulen vergadering
 • Offerte sjabloon
 • Onderaannemingsovereenkomst (eigen werkplaats)
 • Onderaannemingsovereenkomst (op locatie)
 • Onderhoudsovereenkomst voor standaard computerprogrammatuur
 • Opleidingsovereenkomst
 • Oproeping vergadering
 • Oproepingsbrief algemene vergadering
 • Oproepovereenkomst (IBEO)
 • Optieovereenkomst
 • Option Agreement (ENG)
 • Opzeggingsbrief huurovereenkomst winkelruimte door Huurder
 • Opzeggingsbrief huurovereenkomst winkelruimte door verhuurder
 • Orange Point Rental Agreement
 • Overeenkomst Agiostorting en Lening
 • Overeenkomst kwijtschelding vordering
 • Overeenkomst ontwikkeling en levering software applicatie
 • Overeenkomst ontwikkeling en levering website
 • Overeenkomst overdracht auteursrecht
 • Overeenkomst uittreden vennoten v.o.f.
 • Overeenkomst van geldlening
 • Overeenkomst van opdracht
 • Overeenkomst vennootschap onder firma
 • Pandakte bezitloos pandrecht – roerende zaken
 • Pandakte stil pandrecht op vorderingen
 • Privacy verklaring
 • Procuratiebesluit
 • Rekening courant overeenkomst (holding – werkmaatschappij)
 • Rekening-courantovereenkomst
 • SaaS services order form (Health Care Labs)
 • Rent and registration agreement
 • Samenlevingsovereenkomst
 • Samenwerkingsovereenkomst
 • Service Level Agreement (SLA)
 • Service Level Agreement Health Care Labs
 • Shareholders’ Agreement (ENG)
 • Shareholders’ resolution outside a formal meeting
 • Software-as-a-Service (SaaS) overeenkomst
 • Sommatiebrief
 • Stageovereenkomst
 • Studieregeling, toevoeging arbeidsovereenkomst (IBEO)
 • Termsheet
 • Termsheet converteerbare leningsovereenkomst
 • Toestemmingsvereiste (artikel 1:88 verklaring)
 • Vaststelling Administratievoorwaarden Certificering
 • Vaststellingsovereenkomst
 • Verhuurdersverklaring woning
 • Verklaring recht van gebruik
 • Verzoek fiscale eenheid BTW
 • Verzoek verlaging DGA-salaris
 • Volmacht
 • Voorbeeld factuur
 • Wederzijdse intentieverklaring ( Letter of Intent)

1 jaar unlimited documenten aanmaken?

€199 ex btw

Of bekijk het hele overzicht van contracten en documenten!

Onze contracten zijn juridisch waterdicht. Zorg dat je ingedekt bent!