Ondernemersvormen

Startende ondernemer

By 10 januari 2019 No Comments

Startende ondernemer?

Je start met ondernemen, top! Maar er komt wel wat meer bij kijken dat beseffen wij ons bij de Contractenfabriek maar al te goed. Je wilt er namelijk zeker van zijn dat je de zaken juridisch goed hebt geregeld.

We gaan een serie van blogs maken waarin we je gaan helpen met het inzichtelijk krijgen van de juridische kant van het ondernemen. We beginnen met een algemene blog over het starten van een onderneming en de verschillende rechtsvormen.  Als je een bedrijf inschrijft bij KVK, dan kies je een rechtsvorm. De rechtsvorm of ondernemingsvorm van een bedrijf of organisatie is de juridische vorm waarin deze is gegoten.

Als iemand een bedrijf op wil richten, kunnen de volgende aspecten een rol spelen bij de keuze van de rechtsvorm:

 • verplichting om een kapitaal te storten bij oprichting (bijvoorbeeld voor een nv)
 • kosten van oprichting (notariskosten en dergelijke)
 • mogelijkheid om verdeling van zeggenschap te regelen
 • verplichting om jaarverslagen te publiceren
 • fiscale aspecten, (bijvoorbeeld bij een bv of nv moet vennootschapsbelasting betaald worden)
 • mogelijkheid om de aansprakelijkheid van bestuurders en eigenaren te beperken
 • mogelijkheid om winst te maken (dat kan niet bij vereniging of stichting)

Bij een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid ben je met je privé-vermogen aansprakelijk voor de schulden van je bedrijf. Bij een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid is dit meestal niet het geval.

Zonder rechtspersoonlijkheid zijn onder meer:

 • eenmanszaak
 • maatschap 
 • vennootschap onder firma (vof)
 • commanditaire vennootschap (cv)

Met rechtspersoonlijkheid kent Nederland de volgende rechtsvormen

 • besloten vennootschap (bv)
 • naamloze vennootschap (nv)
 • vereniging
 • stichting
 • coöperatie
  • coöperatie met beperkte aansprakelijkheid (ba)
  • coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid (ua)
  • coöperatie met wettelijke aansprakelijkheid (wa)
 • onderlinge waarborgmaatschappij
 • kerkgenootschap

Wil je al direct beginnen met ondernemen of heb je al een onderneming en wil je de zaken goed of beter juridische regelen, maak dan via onze online smart tools de benodigde juridische contracten of documenten.

Voor €29,00 kun je al 1 maand unlimited gebruik maken van alle 150 contracten en documenten. Je kunt dan gelijk beginnen en onbeperkt contracten en documenten maken, delen en downloaden. Na 1 maand stopt het abonnement automatisch.

Start meteen: https://contractenfabriek.nl/maand-lang-onbeperkt/