Ondernemersvormen

Zelfstandige zonder personeel (ZZP)

By 12 februari 2019 No Comments

De ZZP’er

Wij krijgen veel vragen over de rechten en plichten van een zzp’er. Daarom zullen wij in deze blog toelichten wat een zzp’er is, wat de valkuilen zijn en waar je aan moet denken als je begint als zzp’er.

Definitie van ZZP

Een wettelijke definitie van ZZP (Zelfstandig Zonder Personeel) bestaat niet. Letterlijk genomen is een ZZP’er een zelfstandig ondernemer zonder personeel. Wel heeft de belastingdienst een aantal criteria waaraan voldaan moet worden om aangemerkt te worden als zelfstandig ondernemer. De Belastingdienst bepaalt voor de belastingheffing of je aangemerkt wordt als zelfstandig en bijvoorbeeld niet als personeel in loondienst.

Wanneer ben je nou zelfstandig ondernemer in de ogen van de Belastingdienst?

Om te bepalen of jij zelfstandig bent, gebruikt de Belastingdienst de volgende criteria. Als jij voldoet aan onderstaande kenmerken, ben je zelfstandig ondernemer.

 • aantal opdrachtgevers: als ondernemer heb je meerdere opdrachtgevers of klanten en heb je wisselende inkomsten;
 • zelfstandigheid: je bepaalt zelf hoe jij het werk uitvoert;
 • streven naar continuïteit: je onderneemt acties om te zorgen dat jouw bedrijf blijft bestaan;
 • investeren: je investeert in je bedrijf: Bedrijfsmiddelen, marketing, enzovoorts;
 • risico: je loopt zelf het risico als dingen misgaan, bent bijvoorbeeld aansprakelijk bij schade;
 • winst: je streeft naar winst

Inschrijving bij KvK: Rechtsvorm en Naam

Als je besluit om als ZZP’er te gaan werken, ben je nog niet klaar. Je moet ingeschreven worden bij de KvK (Kamer van Koophandel), maar let op! Er moet nog een rechtsvorm gekozen worden. Een ZZP’er is namelijk geen rechtsvorm voor het ondernemen. ZZP is dus alleen een aanduiding voor zelfstandig zijn zonder personeel. De BV en de eenmanszaak zijn de meest voor de hand liggende rechtsvormen om te kiezen voor de ZZP’er. De keuze voor je rechtsvorm heeft naast fiscale gevolgen ook gevolgen voor je aansprakelijkheid. Zoek uit welke rechtsvorm bij jou past.

Kijk ook naar onze blog over rechtsvormen: https://contractenfabriek.nl/startende-ondernemer/

Na het kiezen van een rechtsvorm is bij de inschrijving bij de KvK ook een naam vereist. Je moet vóór de inschrijving dus al een (handels)naam paraat hebben. Check voordat je een naam kiest eerst bij de Kamer van Koophandel of de handelsnaam nog vrij is. Je kunt namelijk niet zomaar een bestaande handelsnaam gebruiken voor je eigen bedrijf. Ook is raadzaam om bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BIOP) te checken of het merk of het logo nog beschikbaar is en leg deze daar vast.

Als je je bedrijf hebt ingeschreven bij KVK krijg je ook automatisch een btw-nummer of btw-identificatienummer. Een btw-nummer bestaat uit 14 tekens, een KVK-nummer uit 8 cijfers. Je bent verplicht deze nummers te vermelden op je facturen. Het KVK-nummer moet op meerdere plekken zichtbaar zijn.

Je btw-nummer vind je terug op brieven en formulieren die je van de Belastingdienst ontvangt.

Overeenkomst van opdracht

Je hebt je ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, het is nu tijd om opdrachten binnen te halen. Hiervoor wordt doorgaans gebruik gemaakt van de overeenkomst van opdracht. Om de rechten en plichten goed vast te leggen en eventuele problemen met de opdrachtgever, maar ook de belastingdienst te voorkomen is het raadzaam dat schriftelijk te doen. 

In de wet zijn bepalingen opgenomen die de opdracht in het algemeen regelen. Zo is in art. 7:400 BW vastgelegd dat:

“De overeenkomst van opdracht is de overeenkomst waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten die in iets anders bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken.”

De wet bepaalt verder bijvoorbeeld zaken omtrent:

 • Zorgplicht
 • Opvolgen van aanwijzingen/gezag
 • Informatieverstrekking en -verantwoording
 • Beloning
 • Onkosten
 • Aansprakelijkheid
 • Opzegging
 • Beëindiging

De overeenkomst van opdracht is vooral  voor freelancers, dus ook zzp’ers.

Als zzp’er (opdrachtnemer) verklaar je dus dat je buiten dienstbetrekking werkzaamheden verricht voor de andere partij (opdrachtgever). Lees voor meer informatie onze blog over de overeenkomst van opdracht 

Vaak wordt er een ‘modelovereenkomst’ gebruikt. Dit document en alle hierboven opgenoemde documenten zijn te vinden op onze website voor €19,- per stuk!

Algemene voorwaarden, Disclaimer en privacyverklaring

Het is van belang om na het inschrijven bij de KvK algemene voorwaarden op te stellen voor jezelf. Belangrijke punten die in algemene voorwaarden kunnen staan zijn aansprakelijkheid, betalingstermijnen en garantie.

Bekijk voor meer informatie hierover onze blog over algemene voorwaarden

Ga je gebruik maken van een website? Dan is het ook van belang om naast het vastleggen van een domeinnaam een disclaimer en privacyverklaring op te stellen.

De disclaimer wordt gebruikt om je aansprakelijkheid in te perken of af te wijzen. Bijvoorbeeld voor externen waarnaar je verwijst op je website.

De privacyverklaring is van belang sinds de nieuwe AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die vorig jaar is ingegaan. De AVG heeft hier nieuwe criteria aan verbonden. Een privacyverklaring is een informatief bericht aan uw klanten of gebruikers over de verwerking van persoonsgegevens. De klant of de eindgebruiker kan aan de hand van deze verklaring besluiten wel of niet een overeenkomst met u aan te gaan, of van uw dienst gebruik te maken.

Lees hier onze blog over de privacyverklaring

Verwerkersovereenkomst

Ga je gegevens laten verwerken door een derde? Dan moet je een verwerkersovereenkomst afsluiten. Als een ander bedrijf de persoonsgegevens voor je verwerkt en opslaat, dan moet je met dat bedrijf een verwerkersovereenkomst afsluiten. Zelfs zonder het wijzigen van gegevens kan er al sprake zijn van verwerken. Bijvoorbeeld als een externe helpdesk voor uw bedrijf gegevens inziet.

Bekijk hiervoor ook onze blog over de verwerkersovereenkomst

Ook voor de ZZP’er geldt: Voorkomen is goedkoper dan oplossen, dus regel de hierboven genoemde zaken goed voordat je aan de slag gaat!